Mijn naam is Floor van Loo (1980) en ik ben de drijvende kracht achter DeSti. DeSti staat voor DenkStimulering. Tevens ben ik bestuurslid van Stichting StiBCO en van de Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling. Het mogen leveren van een (in)directe bijdrage aan de ontwikkeling van mensen en in het bijzonder van mensen met een achterstand tot de reguliere samenleving, beschouw ik als zeer waardevol. Het vormt de rode draad in mijn werkzaamheden. Ik werk hierbij volgens het concept Mediërend Leren.

Ik word gedreven door de wens om de mensen die ik ontmoet te willen zien en weet deze wens daadwerkelijk handen en voeten te geven in de praktijk. De rode draad in mijn werkzaamheden als projectleider, procesbegeleider, adviseur, trainer, begeleider en onderzoeker is het tot stand brengen van relaties, daarbij gebruikmakend van de kwaliteiten van een ieder. Op die manier blijft ieders zelfstandigheid behouden én kunnen mensen ontwikkelen. Mijn motto is dan ook: ‘Ontwikkelen doe je van, met en door elkaar!’. Het belang dat ik hecht aan het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren heeft mede tot gevolg dat ik benadruk dat het er niet om gaat dat iemand tijdens de vergadering, training of begeleiding laat zien welke stappen h(z)ij zet, maar juist dat deze stappen zichtbaar worden in hun maatschappelijk functioneren. Het gaat om de transfer! Een ander kenmerk van mijn werk is dat ik theorie en praktijk aan elkaar weet te verbinden, door mijn kennis en kunde voortdurend uit te breiden, me steeds opnieuw af te vragen welke cliënt/cursist/opdrachtgever baat kan hebben bij welke input uit de omgeving, en door mijn theoretische kennis voortdurend ter discussie te stellen op basis van mijn praktijkervaringen.

Van 1998 tot en met 2002 heb ik Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) gestudeerd aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ik had twee afstudeerspecialisaties: ‘Beleid, Organisatie en Samenleving’ en ‘Arbeid, Management en Organisatie’. Ik ben bij ASW opgeleid als exemplarisch handelingsonderzoeker. Tevens heb ik sinds 2009 enige ervaring met het uitvoeren van onderzoek volgens de Dynamische Systeem Theorie. Naast sociaal wetenschapper ben ik leerpotentieelonderzoeker, I.V.P. docent, gecertificeerd in het MISC-concept en trainer Mediërend Leren. Ook ben ik lid van de International Association for Cognitive Education and Psychology en The European Network on Psychoeducational Assessment, Intervention and Rehabilitation (ENPAIR). 

Deze website biedt een overzicht van mijn activiteiten. Zie voor meer informatie, (theoretische) achtergronden en literatuursuggesties ook www.stibco.nl.

 

Privacy en veiligheid
U kunt de privacyverklaring, de verwerking persoonsgegevens, samenwerkingsovereenkomst, leveringsvoorwaarden en klachtenregeling van DeSti opvragen door een mail te sturen aan: fvanloo at desti.nl.

Contact.

 

De twee profielfoto's zijn gemaakt door Zondervan Photography & Film.