Van Loo, F. (2022). De werkwereld van ontwikkelcoaches, een pluralistische casusstudie. Utrecht: Eburon 

Van Loo, F. (2021). Eindrapportage Pilot Verborgen Intelligentie. Praktijkinitiatief Het label is misleidend. Ministerie van VWS/OPaZ 

Van Loo, F. & Van Doorn, E. (2019). Mediërend Leren. Amsterdam: Boom

Van Loo, F. & Van Doorn, E. (2019). Mediërend Leren. In De Bruijn, J. & Twint, B. (2019). Handboek Verstandelijke beperking. Vijfentwintig succesvolle methoden. Amsterdam: Boom, 305-315

Van Loo, F. & Van Doorn, E. (2019). Cognitieve functies, executieve functies en metacognitie. Ontwikkel denkmiddelen en -vaardigheden! LBBO Beter Begeleiden, 32-36

Van Loo, F. & Van Doorn, E. (2018). Soms moet je met zijn tweeën zijn om dingen alleen te kunnen doen. TIB Tijdschrift voor intern begeleiders, jaargang 8, nummer 5, 42-44

Van Loo, F. & Van Doorn, E. (2018). Metacognitie in relatie tot cognitieve functies en executieve functies. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, jaargang 57, nummer 6, 261-77

Van Loo, F. & Molier, C. (2017). De kunst en kunde van het samenwerken. Haags project verbindt professionals onderwijs en jeugdhulp. OJ Actueel, jaargang 2, nummer 5, 11-12

Van Loo. F.  & Van Doorn, E. (2017). Mediërend Leren. Soms moet je met zijn tweeën zijn om dingen alleen te kunnen doen!. Op: PlatformPraktijkontwikkeling.nl. Utrecht: WOSO

Van Loo, F. & Van Doorn, E. (2017). Tibtools. Zet in op de ontwikkeling van cognitieve functies! 7 aanraders. Dordrecht: Instondo

Van Loo, F. & Van Doorn, E. (juni 2016). Mediërend Leren (2). Praxisbulletin, jaargang 33, nummer 10, 18-21

Van Loo, F. & Van Doorn, E. (mei 2016). Mediërend Leren (1). Praxisbulletin, jaargang 33, nummer 9, 32-36

Van Loo, F. & Van Doorn, E. (2016). Mediëren van cognitieve functies. TIB Tijdschrift voor intern begeleiders, jaargang 6, nummer 1, 38-40

Van Loo, F. & Van Doorn, E. (2014). Mediërend Leren (hoofdstuk 19). In Twint, B. & De Bruijn, J. (2014), Handboek verstandelijke beperking, 24 succesvolle methoden. Amsterdam: Uitgeverij Boom.  

Van Loo, F. & Van Doorn, E. (2013). Basisboek Mediërend Leren. Van medisch labellen naar omgaan met verschillen. Amsterdam: Boom

Van der Aalsvoort, G.M., Van Loo, F., Van Geert, P. (2012). Scaffolding: Meaningful Sequences during the Training Phase of a Learning Potential Test?. ISRN Education, volume 2012

Van Loo, F., & Van der Aalsvoort, G.M. (2011). Leerwinst opgevat als het resultaat van effectieve interactiepatronen tijdens de oefenfase van een leertest. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 50 (2011), 443 - 460

Van Reede - Van Oudshoorn, I. (2011). Gaatjes in het plafond, interacties in spelbegeleiding (interview met Floor van Loo). Egoscoop, Tijdschrift voor ervaringsgericht onderwijs, jaargang 16, nummer 1, 29-31 

Van der Aalsvoort, G.M., Prakke, B. & Van Loo, F. (2011). Kijk HU-spelers: Hier kunt u het mee doen! (DVD). Utrecht: Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Educatie, Lectoraat Spel

Prakke, B. & Van Loo, F. (2011). Kijk HU-spelers: Hier kunt u het mee doen! (film). Utrecht: Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Educatie, Lectoraat Spel
Van Loo, F., Prakke, B., Van der Aalsvoort, G.M. (2011). Blokken bouwen in Central Park. HJK, de wereld van het jonge kind, jaargang 38, nummer 8/2011, 10-12

Van Doorn, E. & Van Loo, F. (2011). Leren spelen, het bevorderen van de spelontwikkeling. In Van der Aalsvoort,G.M. (2011), Van spelen tot serious gaming: spel en spelen in de pedagogische beroepspraktijk, Den Haag / Leuven: ACCO

Beukema, L., Keijzer, B., Van Kraay, F. & Van Loo, F. (2005). Ontwikkeling in beeld. Een kwaliteitssysteem voor “Trajecten op maat” in de beroepspraktijkvorming. Bunnik: Onderwijs & Gezondheidszorg , Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs 

Van Kraay, F. & Van Loo, F. (2004). Werkmap Ontwikkeling in beeld, Een kwaliteitssysteem voor “Trajecten op maat” in de beroepspraktijkvorming. Bunnik: OVDB, Alphen aan den Rijn: STAG Rijnstreek, Utrecht: STAB

Beukema, L., Van Kraay, F. & Van Loo, F. (2003). Ontwikkeling in beeld, Een kwaliteitssysteem voor “Trajecten op maat” in de beroepspraktijkvorming. Utrecht: Jan van Arkel, ISBN: 90-6224-455-6