Sinds december 2013 ben ik verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en in september 2014 ben ik gestart met een onderzoek. Ik word begeleid door prof. dr. Paul van Geert en dr. Henderien Steenbeek. Middels de studie wordt beoogd meer zicht te krijgen op de wijze waarop sociale professionals de ontwikkeling van hun cliënten pogen te stimuleren aan de hand van de actief, modificerende benadering en levensloopbegeleiding, door inzicht te krijgen in en door het duiden van hun werkwereld. Ik richt me hierbij op ambulante sociale professionals die binnen het vrijwillig kader in aanraking komen met cliënten met een afstand tot de reguliere samenleving, die een (veronderstelde) ontwikkelvraag/ondersteuningsbehoefte hebben die tot uiting komt op meerdere levensterreinen, maar niet medisch/fysiek van aard is. De 'werkwereld' van deze sociale professionals omvat het geheel van dingen waarmee ze tijdens hun beroepsuitoefening te maken hebben, in het bijzonder die elementen waarin ze in interactie met hun cliënten de ontwikkeling van de cliënten beogen te stimuleren. Het gaat om concrete handelingen, opgedane ervaringen, gebruiken & routines, interacties met anderen, inschattingen van verschillende situaties en achterliggende normen, waarden, ideeën, perspectieven en gevoelens. Deze omschrijving van de term 'werkwereld' is een afgeleide van het begrip 'leefwereld' zoals gedefinieerd door Keinemans (2010). De dataverzameling vindt plaats bij zorginstelling Eduzon te Wolvega. 

 

Van maart 2009 tot en met september 2011 was ik als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Spel van de Hogeschool Utrecht, met als onderzoeksthema: 'Spel en Leervermogen'. Ik werkte hierbij samen met de Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Ontwikkelingspsychologie. Mijn onderzoeksresultaten heb ik beschreven in een aantal publicaties en gepresenteerd op diverse internationale wetenschappelijke congressen.

 

Van 2002 - 2005 werkte ik voor het onderzoeksbureau STAB. Dit bureau voerde exemplarisch handelingsonderzoeken uit. Ik was onder meer betrokken bij het onderzoek 'Ontwikkeling in beeld'. Tijdens dit meerjarige project is een kwaliteitssysteem voor 'Trajecten op maat' in de beroepspraktijkvorming ontwikkeld. Dit in opdracht van de OVDB en Stag Rijnstreek. De hieruit voortgekomen publicaties vindt u op de publicatiepagina van deze website. 

 

Symposia en papers 

Van Loo, F. & Van Doorn, E. (2015). Psychology Positive. Dynamic interaction patterns between an educational professioanl and a child. Interaction patterns leading to learning- and developmental gains. Presentatie over mijn promotie-onderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van Stichting Mark & Centre Balou bij de universiteit van Lumbumbashi, Congo, Lumbumbashi, February 23, 2015. 

Van Loo, F. & Van der Aalsvoort, G.M. (2011). Meaningful interaction patterns during the training phase of a learning potential test. Paper presented at the International Conference of the IACEP, Conference Theme Educate the Mind: Mind the Education, Boston, July 10-14, 2011

Van Loo, F. & Van der Aalsvoort, G.M. (2010). Interaction patterns leading to learning gains: How to measure and how to interpret? Paper presented at the Biennial Meeting of EARLI SIG 15 Special Educational Needs, Conference Theme Learning, Teaching and Diversity, Frankfurt am Main, September 6-7, 2010

Van Loo, F. & Van der Aalsvoort, G.M. (2010). Are effective dynamic interaction patterns related to learning gains? Paper presented at the EARLI SIG 10 (Social interaction in learning and instruction) & SIG 21 (Learning and Teaching in Culturally Diverse Settings), Conference theme Moving through cultures of learning, Utrecht, September 2-3, 2010

Van Loo, F. & Van der Aalsvoort, G. M. (2009). The relationship between type of trainer and learning gain in the subtest Classification of the Application of Cognitive Functions Scales. Paper presented at the 12th International Conference of the IACEP, Osnabruck, July 20-23, 2009

Zie ook publicaties  

 

Wetenschappelijk netwerk

Ik ben lid van The International Association for Cognitive Education and Psychology (IACEP) en van The European Network on Psychoeducational Assessment, Intervention and Rehabilitation (ENPAIR).